Ogłoszenia

1 Kwietnia 2022

  

 Projekt „ Szansa na lepsze jutro – kompleksowe wsparcie dzieci w procesie wszechstronnego rozwoju” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE

O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

projektu pn.: „Szansa na lepsze jutro – kompleksowe wsparcie dzieci w procesie wszechstronnego rozwoju”

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy

Ogłasza się rekrutację uczestników/uczestniczek do projektu „ Szansa na lepsze jutro – kompleksowe wsparcie dzieci w procesie wszechstronnego rozwoju” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierunek pomocy 1 ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, typ projektu:  Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), zadanie 1 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Projekt przewiduje prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dla 20 dzieci z niepełnosprawnościami z zakresu rehabilitacji ruchowej, terapii: psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, terapii ręki i behawioralnej ( stosowanej analizy zachowania SAZ) oraz integracji sensorycznej.

Nabór adresowany jest do dzieci od 3 do 16 roku życia, które pozostają bez specjalistycznej opieki, wystarczającego wsparcia w postaci kompleksowej rehabilitacji, terapii i rewalidacji:

–    dzieci z nieharmonijnym rozwojem w wieku przedszkolnym z orzeczoną niepełnosprawnością;

–   dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością uczący się w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.

 

Nabór będzie prowadzony w terminie 1 kwietnia do 8 kwietnia 2022 roku

 

Wymagane dokumenty można składać w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy ( PSONI) , ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica ( sekretariat).

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio w PSONI ( sekretariat) w Nidzicy, ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica.

 

 

 

Zapytanie ofertowe.

Protokół z wyboru Wykonawcy (1)

Remont pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Młynarskiej 12 Nidzicy na I i II piętrze o powierzchni użytkowej 495 m2 na działce 89/3.

zapytanie ofertowe

oferta

oświadczenie

Zapytanie ofertowe. Dokumenty do pobrania:

Oferta

Załącznik do zapytania ofertowego- oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu

zapytanie ofertowe PSONI

Protokół z wyboru Wykonawcy

Przetarg nieograniczony na dostawę 2 autobusów. Dokumenty do pobrania:

Wybór najkorzystniejszej oferty autobusy

odpowiedzi_nr1_do zapytań

odpowiedź_nr2_do zapytań

siwz

zał 1A parametry-oferowanego-pojazd

zał_1_oferta_cenowa
zał_2_warunki_udziału
zał_3_przesł_wykluczenia

zał_4_projekt umowy
zał_5_grupa_kapitałowa
zał_6 opis przedmiotu zamówienia

zał_6 opis przedmiotu zamówienia poprawiony