Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe.

Protokół z wyboru Wykonawcy (1)

Remont pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Młynarskiej 12 Nidzicy na I i II piętrze o powierzchni użytkowej 495 m2 na działce 89/3.

zapytanie ofertowe

oferta

oświadczenie

Zapytanie ofertowe. Dokumenty do pobrania:

Oferta

Załącznik do zapytania ofertowego- oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu

zapytanie ofertowe PSONI

Protokół z wyboru Wykonawcy

Przetarg nieograniczony na dostawę 2 autobusów. Dokumenty do pobrania:

Wybór najkorzystniejszej oferty autobusy

odpowiedzi_nr1_do zapytań

odpowiedź_nr2_do zapytań

siwz

zał 1A parametry-oferowanego-pojazd

zał_1_oferta_cenowa
zał_2_warunki_udziału
zał_3_przesł_wykluczenia

zał_4_projekt umowy
zał_5_grupa_kapitałowa
zał_6 opis przedmiotu zamówienia

zał_6 opis przedmiotu zamówienia poprawiony