Spółdzielnia Socjalna ,,Nie Jesteś Sam”

Spółdzielnia Socjalna „ Nie jesteś sam” działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Statutu.

Spółdzielnia socjalna posiada osobowość prawną i prowadzi działalność gospodarczą i odpłatną działalność pożytku publicznego, umożliwiając zatrudnienie osobom niepełnosprawnym.

Spółdzielnia oferuje:   

  • Usługi gastronomiczne
  • Przyjęcia okolicznościowe
  • Utrzymanie terenów zielonych

Strona internetowa: www.s-socjalnia-nie-jestes-sam-nidzica.minifo.com                                

e-mail: spoldzielnia.nidzica@interia.pl