Self-adwokaci

Samorzecznictwo i aktywne obywatelstwo to kluczowe standardy Lokalnej Grupy Self – adwokatów działającej przy PSONI w Nidzicy. Ideę popiera Starosta Powiatu Nidzickiego – Marcin Paliński , który spotkał się z nami by zapoznać się z propozycjami dotyczącymi powołania przy starostwie zespołu osób z niepełnosprawnościami działającego na rzecz własnego środowiska poprzez m. in. doradztwo i wyrażanie opinii w sprawach, które nas dotyczą i wpływają na nasze funkcjonowanie.
W wyrazie wdzięczności za życzliwość i obopólność w działaniach obdarowaliśmy starostę własnoręcznie wykonanym upominkiem.
Nasze wspólne spotkanie jest jednym z efektów projektu „Rozwój i wsparcie ruchu self- adwokatów w Nidzicy”.
Project realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Self-adwokaci

Niezbywalnym prawem człowieka jest jego wolność i godność. Jak chroni nas prawo, gdy doświadczamy przemocy? Jaka jest różnica prawną pomiędzy przemocą domowa, a przemocą w rodzinie?
Pan Mecenas również udzielał odpowiedzi na nurtujące nas pytania i udzielał konsultacji prawnych.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Self-adwokaci

W Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II, dnia 22 sierpnia 2022 roku, uczestniczyliśmy w spotkaniu z członkami Komisji kultury, turystyki, ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i pomocy socjalnej.
Jest to dla nas szczególne wydarzenie, gdyż grupa self-adwokatów po raz pierwszy została zaproszona do uczestnictwa w obradach Komisji, by podzielić się własnymi spostrzeżeniami i przedstawić własne stanowisko z perspektywy osoby z niepełnosprawnościami i na rzecz naszego środowiska. Poczuliśmy, że my również możemy mieć wpływ w społeczności lokalnej na życie osób ze szczególnymi potrzebami.
Podczas spotkania poruszaliśmy problematykę barier na jakie napotykają osoby ze szczególnymi potrzebami oraz możliwe sposoby ich rozwiązania. Omawialiśmy istniejące już projekty i plany mające wpłynąć na dostępność miejsc publicznych.
Dziękujemy naszemu grantodawcy, gdyż dzięki uzyskanym środkom finansowym nasza grupa isnieje, pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu samorzecznictwa osób z niepełnosprawnościami i aktywnie uczestniczy w projekcie „ Rozwój i wsparcie ruchu self-adwokatów w Nidzicy”.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz