Spotkanie organizacyjne wolontariuszy

Tematem naszych spotkań był wolontariat czyli dobrowolne i bezinteresowne działanie na rzecz innych osób.
Włączyliśmy się do akcji Warsztatowego Koła Wolontariatu, które również tworzymy zapraszając do współpracy np. kolegów z ZAZ.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Self-adwokaci

Dziś kończymy realizację projektu „Rozwój i wsparcie ruchu self-adwokatów w Nidzicy”. Projekt został zrealizowany w Nidzicy, gdzie wciąż jeszcze istnieją bariery architektoniczne uniemożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz korzystanie z części usług publicznych.
Zwiększyliśmy zaangażowanie 19 osób z niepełnosprawnością w działania na rzecz respektowania wobec nich praw człowieka.
Powołaliśmy Zespół ds. Self-adwokatury złożony z 15 osób (11 osób z niepełnosprawnością, 4 pracowników PSONI), który opracował Programy Kształcenia na Self-adwokata i Wspierania Self-adwokatów oraz opracował Plan spotkań oraz działań poza projektowych.
Przeprowadziliśmy kurs na self-adwokata, czyli warsztaty z praw człowieka, komunikacji i autoprezentacji, technik informatycznych oraz umiejętności społecznych dla 2 grup osób z niepełnosprawnością (19 osób), którzy potrzymali wsparcie 2 asystentów.
W zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenci zdobyli umiejętności korzystania z technologii ułatwiających komunikacje międzyludzką tj. korzystanie z komunikatorów internetowych, telefonu, komputera, tabletów.
Umiejętności te w okresie pandemii ułatwiają utrzymywanie kontaktów między sobą oraz promowanie działań grupy w środowisku lokalnym.
Beneficjenci projektu, którzy systematycznie uczestniczyli w organizowanych działaniach wzmocnili oraz nabyli nowa wiedzę i umiejętności potrzebne do samo-rzecznictwa.
Zorganizowaliśmy 2 szkolenia dla osób z najbliższego otoczenia self-adwokatów/tek, którzy wspierają samo-rzecznictwo. W pierwszym pt. „Współpraca z osobami niepełnosprawnymi podejście oparte na prawach człowieka” uczestniczyły 22 osoby.
W kolejnym pt. „Przystępna komunikacja z osobami z niepełnosprawnością intelektualną” wzięły udział 24 osoby wspierające samo-rzecznictwo.
Uczestnikom projektu zapewniliśmy poradnictwo prawne w miesiącach od stycznia do grudnia 2022 roku.
Self-adwokaci w partnerstwie z Zespołem projektowym zorganizowali 2 wydarzenia integrujące ze społecznością lokalną. Artlandię, czyli wernisaż prac artystycznych mieszkańców Nidzicy, odwiedziło 54 zainteresowanych, wśród których byli self-adwokaci, zespół projektowy oraz społeczność lokalna. W spotkaniu „Lubimy sobie pośpiewać – karaoke” uczestniczyło 57 osób, które zaprezentowały lub podziwiały talent innych.
Samo-rzecznicy zorganizowali dwa wydarzenia sygnalizujące bariery związane z niepełnosprawnością, które uprzednio diagnozowali w ramach prowadzonego kursu.
Doświadczane problemy poruszali w Akcji „Spacer–wyzwanie” oraz spotkaniu z reprezentantami władz i społecznością lokalną.
W debacie pt. „Czy przestrzeń kulturalna Nidzicy jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością?” uczestniczyło 36 osób, które nie tylko poruszały problemy, ale szukały wspólnych rozwiązań.
Lokalna Grupa Self-adwokatów pozyskała 11 nowych członków. Pośród nich 14 osób systematycznie i regularnie uczestniczy w planowanych działaniach.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Self-adwokaci

NAPAWA NAS DUMA!!!
Zakończyliśmy kurs self-adwokata.
„Projekt pomógł nam w kontaktach z innymi ludźmi, bez których życie byłoby trudne. Poznaliśmy różne sposoby komunikacji przez internet oraz przez telefon. Jesteśmy świadomi naszych praw i obowiązków, oraz otrzymaliśmy pomoc prawnika. Potrafimy reprezentować osoby ze szczególnymi potrzebami.” (Self-adwokat Dorota)
„Zaangażowałem się w projekt Rozwój i wsparcie ruchu self-adwokatów w Nidzicy, ponieważ radość sprawiło mi uczestnictwo i aktywne działanie, aby wzmacniać respektowanie praw osób z niepełnosprawnością.” (Self-adwokat Szymon)
„Jestem zadowolona wiem, że mogę mieć marzenia, mam swoje prawa chcę decydować o sobie, chcę brać udział w zajęciach i pomagać dla innych czuje się potrzebna i rozwijam się” (Self-adwokat Dominika)
„Było ciekawie, bo poznałam dużo nowych ludzi. Mogłam z nimi współpracować by wykonać plakaty, dekoracje i poprowadzić ważne spotkania. Bez projektu wiele osób nie znało by naszych problemów. Wiele spraw nie byłoby rozwiązanych.” (Self-adwokat Anna)
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz