Ośrodek wsparcia w sytuacji kryzysowej

Ośrodek Wsparcia Rodzin w sytuacji kryzysowej .

Za sytuację kryzysową uznaje się konieczność leczenia jednego z rodziców, leczenie sanatoryjne, ważne sprawy rodzinne, pogrzeb, itp.

Osoba niepełnosprawna natychmiast ma zapewnianą całodobową opiekę, wyżywienie i wsparcie dla siebie i dla rodziny.