Historia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy jest częścią ogólnopolskiej organizacji z siedzibą główną w Warszawie, która powstała z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i na początku działała pod egidą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1991 roku ruch ten ukonstytuował się jako Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Obecnie PSONI skupia 125 kół terenowych, które prowadzi 415 placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Koło w Nidzicy rozpoczęło swoją działalność w 1992 r. Stowarzyszenie otrzymało od miasta nieużytkowany budynek po byłym przedszkolu, w po kapitalnym remoncie i adaptacji o września 1993 rozpoczął działalność Ośrodek  Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób wielorako niepełnosprawnych. W 1996 r. w Napiwodzie powstał całodobowy Dom Pomocy Społecznej – „Dom Rodzinny”. W  2006 powstał Środowiskowy Dom Samopomocy. W 2012 r. oddano do użytku nowy budynek – Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne im. Jana Pawła II, w którym funkcjonuje:

  • Ośrodek Wczesnej Interwencji dla dzieci od 0 do 7 roku życia
  • Mieszkanie całodobowe ŚDS i Mieszkania Treningowe
  • Sale terapeutyczne dla OREWWTZ
  • Spółdzielnia Socjalna ” Nie jesteś sam”