Klub Rodzinny „Bądźmy razem”

Klub Rodzinny  „Bądźmy razem

dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie, członków ich rodzin, przyjaciół i profesjonalistów, zapewniający doradztwo specjalistyczne oraz integrację rodzin i działania samopomocowe.