DPS

„Dom Rodzinny” (dom pomocy społecznej) w Napiwodzie (8 km od Nidzicy) dla 24 osób niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi wielorakimi schorzeniami, w tym na wózkach inwalidzkich, które utraciły oparcie w rodzinie na skutek utraty rodziców lub opiekunów albo z powodu ich niewydolności związanej z wiekiem, z chorobami lub innych przyczyn.

Dom funkcjonuje od 1996 r. Jego mieszkańcy codziennie wyjeżdżają z Domu do Nidzicy na rehabilitację i terapię. Ośrodek Wsparcia Rodzin PSONI w sytuacji kryzysowej.