Pracownie

TERAPIA ZAJĘCIOWA ODBYWA SIĘ W 11 PRACOWNIACH WTZ:

1.   Pracownia Gospodarstwa Domowego
2.   Pracownia Krawiecka
3.   Pracownia Umiejętności Społecznych
4.   Pracownia Tkactwa i Dziewiarstwa
5.   Pracownia Plastyczna
6.   Pracownia Ceramiczna
7.   Pracownia Remontowo-Modernizacyjna
8.   Pracownia Stolarska
9.   Pracownia Gospodarcza
10. Pracownia Ogrodnicza
11. Pracownia Komputerowa-Poligraficzna