Pracownia Gospodarstwa Domowego

Pracownia ta obejmuje terapię zajęciową przygotowującą uczestników do zorganizowanego działania w grupie, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, orientowania się w zasadach życia codziennego, wykonywania prac społecznie użytecznych i zaradności osobistej.

Uczestnicy poznają zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń AGD, przyswajają podstawowe wiadomości z zakresu żywienia, poznają produkty, sposoby przygotowania posiłków i ich samodzielne przyrządzenie.

Omawia się bezpieczeństwo i higienę pracy, stosuje zasady racjonalnego i zdrowego żywienia. Uczestnicy WTZ pełnią dyżury podczas wydawania posiłków i spożywania obiadu, nakrywają do stołu oraz uczą się ich estetycznego spożywania.

         Tradycją pracowni jest przygotowanie potraw i wypiek ciast podczas okolicznościowych spotkań uczestników WTZ np. uroczystości świąteczne, urodziny uczestników, imprezy integracyjne itp.

Zajęcia w tej pracowni pozwalają efektywnie rozwijać czynności związane z samodzielnością i zaradnością osobistą.