Radio SOVO

„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych.

Projekt posiada 3 główne elementy:

  • Portal radiowy

Portal jest tworzony we współpracy z kołami PSONI, Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz studentami. Jest sercem całego projektu i jego najważniejszym elementem. Wszystko co jest publikowane na portalu zostało stworzone przez uczestników albo ekspertów projektu.

  • Grupy Radiowe

W całej Polsce do grudnia 2020 roku powstało 30 Oddziałów Radia SoVo (15 Senioralnych Grup Radiowych utworzonych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz 15 Grup Radiowych OzNI utworzonych w placówkach PSONI), w których łącznie działa 140 dziennikarzy – amatorów. Każdemu oddziałowi Radia przewodzi przeszkolony Lider.

  • Szkolenia i warsztaty

W trakcie trwania projektu zostanie przeprowadzonych ok. 4 900 godzin szkoleń. Na szkoleniach i warsztatach uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie: utrzymywania relacji z bliskimi oraz kontaktów towarzyskich, dbałości o prywatność, wyszukiwania informacji, aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania swojego hobby.

W Oddziale Radia Osób z NI w Nidzicy mamy:

  1. Grupę Radiową
  2. Grupę Słuchaczy

Zachęcamy do  słuchania audycji :

Strona Radia SOVO