O nas

Kadra

OREW w Nidzicy zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, wielospecjalistyczną kadrę merytoryczną realizującą zadania edukacyjno – rewalidacyjne, terapeutyczne, medyczne oraz wpierający te działania personel administracyjno – obsługowy.

Poziom wykształcenia i kompetencji zawodowych poszczególnych nauczycieli, specjalistów jest ciągle podnoszony, zgodnie z planem doskonalenia zawodowego.

Pośród kadry są specjaliści w zakresie:

– wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

– oligofrenopedagogiki,

– tyflopedagogiki

– surdopedagogiki,

– psychologii, w tym psychologii klinicznej, społecznej

– fizjoterapii, w tym m.in.: metod NDT, PNF,  technik masażysta,

– terapeutów Integracji Sensorycznej,

– logopedii, w tym neurologopedii, surdologopedii,

– Tomatisa ( praktycy poziomu I i II ),

– terapii behawioralnej,

– alternatywnej komunikacji,

– muzykoterapii,

– dogoterapii,

– terapii ręki,

Pozostali to pracownicy administracyjno-obsługowi (asystenci osób niepełnosprawnych, pomoce nauczycieli, pracownicy kadr i księgowości, kierowcy, konserwatorzy, obsługa kuchni i porządkowa).