WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej dla 55 dorosłych osób wielorako niepełnosprawnych, którzy mają zapewnioną systematyczną rehabilitację zawodową i społeczną.

Podstawą prawną działania WTZ są:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej 

Realizacja zadań WTZ odbywa się poprzez :

  • ogólne usprawnianie,
  • rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
  • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego  zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat. Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym.