Nasze Mini ZOO

W naszym Mini ZOO możemy zobaczyć:

Osła Fredka

Kozła Felka

Kozę Melę

Owcę

Gołębie

Króliki