Certyfikaty i dyplomy

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy kolejny raz włączył się do grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Corocznie dołączamy do akcji MEiN „Razem na święta”

10 listopada obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięliśmy także udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”

Wychowankowie OREW brali udział w projekcie z zakresu edukacji historyczno-patriotycznej „BohaterON” upamiętniającej 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i pielęgnującej pamięć o uczestnikach tego wydarzenia.

Również w tym roku szkolnym dołączyliśmy do akcji MEiN „Szkoła Pamięta”.

Nasz Ośrodek uzyskał Certyfikat „Szkoły Przyjaznej Rodzinie„.
Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowanie oparte na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u podstaw którego leży odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia daje gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne. W ostatnich latach można zaobserwować coraz silniejszą promocję w szkołach ideologii przeciwstawiających się wartościom zakorzenionym w polskiej oraz europejskiej tradycji i kulturze.

Szkoła Przyjazna Rodzinie” to program, który tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych. Jego celem jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznawany w ramach programu certyfikat ma być dla rodziców znakiem, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym.

Nasza placówka dołączyła do akcji MEN „Szkoła pamięta”

 

Dnia 10.09.2019 roku nasza placówka otrzymała z rąk Pana Krysztofa Marka Nowackiego Warmońsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”