Pracownia Gospodarcza

Do zadań pracowni gospodarczej należą prace porządkowe i konserwatorskie, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu ogrodniczego, utrzymywanie porządku wokół budynku a także dbanie o roślinność (kwiaty, żywopłoty, krzewy i drzewa).

W ramach zajęć w pracowni uczestnicy mają możliwość samorealizacji, prowadząc hodowlę królików oraz rybek akwariowych a także opiekują się osłem i dwiema kozami, dbając o wyżywienie i porządek w obejściu uczą się odpowiedzialności, samodzielności i systematyczności ze względu na konieczność obsługi i karmienia hodowanych zwierząt.

Nabyte umiejętności w dużej mierze pozwalają na zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy.