ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla 60 osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w Nidzicy, ul. Młynarska 12. Placówka ta istnieje od 1 grudnia 2006 r.

Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej oraz integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym.