Władze koła

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nidzicy:

Przewodnicząca Zarządu Koła – Ewa Katarzyna Gałka

Wiceprzewodniczący Zarządu Koła – Janusz Kwiatek

Sekretarz Koła – Janina Jadwiga Sieniawska

Skarbnik Koła – Waldemar Słupski

Członek Koła – Izabela Czerska

Członek Koła – Wójcik Halina

Członek Koła – Joanna Gordziejewska

Członek Koła – Artur Morawski

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca Komisji – Marianna Dudzińska
Członek – Halina Romańska
Członek – Jadwiga Kutyła