Media o nas

Niepełnosprawni produkują ekologiczne podpałki

Przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną powstał Zakład Aktywizacji Zawodowej. W zakładzie praca wre.http://nidzica.wm.pl/481199,Niepelnosprawni-produkuja-ekologiczne-podpalki.html

Burmistrz Jacek Kosmala podpisał deklarację współpracy

Burmistrz Jacek Kosmala, dyrektor nidzickiego MOPS-u oraz Ewa Gałka prezes PSONI podpisali deklarację współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkających w naszym powiecie.

Deklaracja współpracy jest jednym z wymogów przystąpienia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do projektu „Bezpieczna przyszłość”, którego celem jest wypracowanie kompleksowej koncepcji wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu ich zamieszkania.

Szczególna rola przypada samorządowi lokalnemu, zarówno gminnemu jak i powiatowemu. Mają one za zadanie tworzenie systemów pomocy społecznej, wspieranie rodzin i osób niepełnosprawnych.

Najważniejsza jest jednak społeczność lokalna, która będzie budowała Kręgi Wsparcia wokół osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Będą się one składały z rodziny, sąsiadów, wolontariuszy, profesjonalistów, np. lekarza, pielęgniarki, pracownika socjalnego.

Przeczytaj cały tekst: Burmistrz Jacek Kosmala podpisał deklarację współpracy – Nidzica http://nidzica.wm.pl/411050,Burmistrz-Jacek-Kosmala-podpisal-deklaracje-wspolpracy.html#ixzz5B8T2v5CB

Środowiskowy Dom tętniący życiem

http://nidzica.wm.pl/104053-484252,Srodowiskowy-Dom-tetniacy-zyciem,2818770.html