Placówki

Placówki prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy:

  1. Przedszkole ” Zaczarowany Ogród”
  2. Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wczesne Wspomaganie Rozwoju
  3. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
  4. Warsztat Terapii  Zajęciowej
  5. Dom Pomocy Społecznej – „Dom Rodzinny” w Napiwodzie
  6. Środowiskowy Dom Samopomocy
  7. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza
  8. Mieszkania Treningowe
  9. Zakład Aktywności Zawodowej
  10. Spółdzielnia Socjalna „Nie jesteś sam”