MIESZKANIA TRENINGOWE

Mieszkanie treningowe – to forma treningu usamodzielniania, gdzie są kierowane realizujące indywidualny program rehabilitacji społecznej. Uczą się samodzielnego życia pod nadzorem terapeuty, po uprzednim przygotowaniu.