Rok szkolny 2021/2022

Szkoła Promująca Zdrowie

Definicja Model Standardy SZPZ

Definicja, model i standardy szkoły specjalnej promującej zdrowie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Na podstawie poradnika:  SZKOŁA SPECJALNA PROMUJĄCA ZDROWIE

Podręcznik dla szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia

autorki:Magdalena Woynarowska-Sołdan,  Barbara Woynarowska,   Dorota Danielewicz ORE, Warszawa, 2020

Definicja, model i standardy szkoły specjalnej promującej zdrowie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną nawiązują do tych, które opracowano dla szkoły ogólnodostępnej1 i przedszkola 2.

Definicja szkoły specjalnej promującej zdrowie

Szkoła specjalna promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie
    przez całe życie.

 

Standardy szkoły specjalnej promującej zdrowie

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura, organizacja i warunki sprzyjają zdrowiu oraz uczestnictwu społeczności szkoły w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofa­lowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła prowadzi edukację zdrowotną uczniów i umożliwia im praktykowanie w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
  4. Szkoła podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców uczniów w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej uczniów.

Model szkoły specjalnej promującej zdrowie

W modelu SzPZ w szkole specjalnej (ryc. 1) uwzględniono trzy poziomy. Sformułowano cztery standardy SzPZ (ramka powyżej), które przyporządkowano do dwóch pierwszych poziomów. Przyjęto, że opisują one model SzPZ oraz jej specyfikę. Standardy tworzą też podstawy do planowania ewaluacji SzPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „optymalny”. Nie jest możliwe okre­ślenia standardów dla poziomu trzeciego – „Oczekiwane efekty”, wprowadzono jednak ich ocenę.

_______________________________________________________

  1. Woynarowska B., Woynarowska-Sołdan M (red.) (2019):Szkoła promująca zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia. ORE, Warszawa.
  2. Woynarowska-Sołdan M, Woynarowska B. (2017):Przedszkole promujące zdrowie. Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia. ORE, Warszawa