Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza

Z dożywianiem dla 30 dzieci z rodzin wymagających pomocy, niepełnych, wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo, obciążonych niepełnosprawnością członka rodziny. Jest to działalność wspierająca rodzinę, zapewniająca pomoc w nauce i organizacji wolnego czasu ( zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne i sportowe) oraz zajęcia przygotowujące do życia w rodzinie i samodzielnego przygotowania posiłku.