O nas

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową skupiającą rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi schorzeniami, dorosłe osoby z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz profesjonalistów i innych pracowników placówek.

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego – KRS 0000062315

                  Działa w Nidzicy od 1992 r. skupia ponad 300 członków, obejmuje opieką 180 rodzin w promieniu 50 km od Nidzicy.