Konferencje, warsztaty, spotkania… 🙂

9 czerwca w naszej placówce odbyła się Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w czasie, której zaprezentowaliśmy wyniki autoewaluacji w ramach czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie. Spotkaniu przewodniczyła Pani Anna Zdaniukiewicz – Wojewódzki Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i wsparcie nas w działaniach Szkoły Promującej Zdrowie.

Realizujemy zajęcia kształtujące postawy prozdrowotne wśród naszych wychowanków. Stąd też 7 kwietnia w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Nasza planeta, nasze zdrowie” pani Beata Rapacka z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przeprowadziła zajęcia w naszej placówce.

 

 

Dnia 10 marca 2022 roku uczestniczyliśmy w e-spotkaniu, którego tematem był wykład pt.: „Szkodliwe treści w internecie – wpływ na psychikę młodych odbiorców i sposoby zapobiegania kontaktom dzieci z niewłaściwymi materiałami”