Konferencje, warsztaty, spotkania…

 

 

W dniach 09-10.06.2020 odbyły się warsztaty pod hasłem „Czyste ciało mam bo o nie dbam.” poprowadzone przez pielęgniarkę Annę Ż.

 

Dnia 12.03.2020 odbyły się warsztaty Para-Taekwondo. Warsztaty poprowadziła trenerka Mirosława Ostrowska która posiada 4 dan oraz Bartłomiej Chmielewski który posiada 1 dan. Wychowankowie Ośrodka Rechabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego szlifowali swoje umiejętności techniczne i sprawnościowe pod okiem trenerów.

CHARYEOT – UWAGA, BACZNOŚĆ

KYONGLE – UKŁON

 

 

Dnia 21 listopada 2019 roku w ramach Szkoły Promującej Zdrowie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym odbyło się spotkanie z Panią doktor Elżbietą Powroźnik, lekarzem rehabilitacji. Na spotkaniu wychowankom i rodzicom przedstawiono zagadnienia dotyczące „Znaczenia aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości w rozwoju dziecka”. Spotkanie było przeznaczone dla wychowanków, ich rodziców oraz kadry placówki.

OTYŁOŚĆ …Wpływ aktywności  ruchowej na zdrowie..

Otyłość to  choroba cywilizacyjna i uznawana za chorobę przewlekłą… to nic innego jak nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej, która wpływa na pogorszenie stanu zdrowia dziecka lub ma duży wpływ na to, aby ten stan uległ pogorszeniu.

Przyczyną  otyłości  mogą być:

 • uwarunkowania genetyczne
 • wolna przemiana materii
 • brak uczucia sytości
 • ograniczenie tzw. Termogenezy po posiłkowej
 • zaburzenia dotyczące czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego
 • nadmierne wydzielanie białek odpowiedzialnych za syntezę triglicerydów
 • nieodpowiednia dieta
 • nieregularne spożywanie posiłków
 • nadmierne spożywanie ilości posiłków
 • zbyt niski poziom aktywności fizycznej lub jej brak

Zatem jak walczyć z otyłością u dzieci i młodzieży?

Poprzez:

 • Wprowadzenie diety nisko tłuszczowej
 • Spożywanie regularnie posiłków(5 dziennie)
 • Ograniczenie spożywania tłuszczów, słodyczy oraz słodkich owoców
 • Wprowadzenie bądź zwiększenie aktywności fizycznej

Aktywność fizyczna jest bardzo ważna w połączeniu z  dietą. Należy pamiętać aby ćwiczenia były dostosowane do indywidualnych możliwości fizycznych i zainteresowań dziecka. Każda forma aktywności ruchowej ma za zadanie aby dziecko poprzez odpowiednią motywację i zaangażowanie  rodzica uzyskało znaczący postęp w walce z chorobą. Należy pamiętać aby dostosować miejsce ćwiczeń, czas ich trwania ,pora dnia oraz czynne uczestnictwo rodziców, rodzeństwa, opiekunów, kolegów i koleżanek. Akceptacja przez innych u osoby walczącej z otyłością jest bardzo ważna i znacząca w podjęciu  walki z chorobą.

Konferencje przedstawicieli szkół i placówek realizujących projekt Szkoła Promująca Zdrowie

05.02.2020 potkanie przedstawicieli szkół i placówek w Nowym Mieście Lubawskim tematem spotkania było „wspieranie dobrostanu psychicznego i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego w systemie oświaty. Priorytet i wyzwanie współczesności”. Pan Profesor dr hab. Krzysztof Ostaszewski – kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
W trakcie spotkania zespół zapoznał się z doświadczeniem innych placówek w zakresie  kształtowania konstruktywnych przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, rozwijania ich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz rozwijania ich rozwoju duchowego.

07.11.2019 „Międzynarodowa Klasyfikacja Niepełnosprawności i Zdrowia jako narzędzie podnoszące efektywność pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole”, to temat spotkania przedstawicieli szkół i placówek w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy.  Zespół uczestniczył w szkoleniu z zakresu koncepcji szkoły promującej zdrowie i jej definicji, modelu, zasad tworzenia, standardów oraz narzędzi do ewaluacji działań w ramach czterech standardów.

05.11.2019 Spotkanie przedstawicieli szkół i placówek w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Działdowie. Zespół do spraw promocji zdrowia uczestniczył w spotkaniu z zakresu kształtowania konstruktywnych przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, rozwijania ich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz rozwijania ich rozwoju duchowego. Podczas spotkania wykład podsumowujący wygłosił Pan Profesor dr hab. Krzysztof Ostaszewski – kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

29.10.2019 „Poczucie własnej wartości a zdrowie psychiczne i osiągnięcia szkolne uczniów”, spotkanie przedstawicieli szkół i placówek w Lidzbarku Warmińskim.
Zespół do spraw promocji zdrowia uczestniczył w szkoleniu z zakresu koncepcji szkoły promującej zdrowie i jej definicji, modelu, zasad tworzenia, standardów oraz narzędzi do ewaluacji działań w ramach czterech standardów.